Tháng 3/2020 này lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất?

Lý do gửi tiết kiệm ngân hàng bị mất ảnh 4

Lãi suất tiết kiệm tháng 3/2020 tại các ngân hàng thương mại không có nhiều thay đổi, chủ yếu ở mức 6,8% đến 7,8%. Trong đó, lãi suất tiết kiệm cao nhất chủ yếu ở các ngân hàng lớn như Vietinbank, MB, ACB…

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng MB

Lãi suất tiết kiệm cao nhất ngân hàng MB tháng 3/2020 lên đến 7,6% đối với lãi trả sau kỳ hạn 24 tháng: Áp dụng cho các khoản tiết kiệm từ 200 tỷ đồng trở lên.

Đối với khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm 7,4%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 36 tháng là 7,4%, 48 tháng, 60 tháng, lãi suất tiết kiệm 6,9%.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất ngân hàng MB

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng MB cao nhất tháng 3/2020.

Còn lại, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 4 tháng, 5 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,4%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 7 tháng lãi suất 6,1%, 8, 9 tháng, lãi suất tiết kiệm 6,4%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 10, 11 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,5%.

Lãi suất tiết kiệm Vietinbank 

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng Vietinbank cao nhất là 6,8% đối với kỳ hạn trên 36 tháng. Các kỳ hạn từ 13 đến dưới 24 tháng và từ 24 tháng đến dưới 36 tháng, lãi suất tiết kiệm lần lượt 6,6% và 6,7%; kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 13 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,8%.

Đối với kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 2 tháng, từ 2 tháng đến dưới 3 tháng, lãi suất tiết kiệm được Vietinbank niêm yết ở mức 4,3%; với kỳ hạn 3 tháng đến dưới 4 tháng, 4 tháng đến dưới 5 tháng hoặc từ 5 tháng tới dưới 6 tháng, lãi suất tiết kiệm niêm yết ở mức 4,8%.

Còn lại, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 7 tháng, từ 7 tháng đến dưới 8 tháng và từ 8 tháng tới dưới 9 tháng, kỳ hạn từ 9 đến dưới 10 tháng, Vietinbank áp dụng lãi suất tiết kiệm ở mức 5,3%

Lãi suất tiết kiệm ACB 

Tháng 3/2020, ngân hàng ACB áp dụng mức lãi suất tiết kiệm cao nhất lên đến 7,6%. 

Lãi suất tiết kiệm ACB cao nhất

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng ACB tháng 3/2020.

Đối với khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng lãi suất tiết kiệm bằng 5%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, lãi suất tiết kiệm lần lượt 6,5% và 6,6%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7%.

Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 15 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7,4%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng lãi suất tiết kiệm bằng 7,6%.

Trên đây là thông tin lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất của các ngân hàng. Hy vọng sẽ giúp bạn có được sự lựa chọn tốt nhất trước khi quyết định gửi tiết kiệm. Nếu bạn có những thắc mắc gì xin vui lòng để lại thông tin bên dưới để được giải đáp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *